Disclaimer

Copyright
Zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van Elbes Group B.V. is het niet toegestaan deze site of enig onderdeel daarvan te kopiëren of te gebruiken.

Aansprakelijkheid
Elbes Group B.V. kan niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens. Elbes Group B.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de site of (on)bereikbaarheid van de site. Aan de gehele inhoud van de site kunnen geen rechten worden ontleend.

Verwijzingen en hyperlinks
Verwijzingen naar of hyperlinks met andere websites dienen alleen ter informatie van de gebruiker. Elbes Group B.V. geeft dan ook geen garantie voor de toegankelijkheid en de inhoud van de betreffende websites en aanvaardt op generlei wijze aansprakelijkheid voor het functioneren van of voor de informatie op deze websites.